TED нь шинэ санааг түгээх зорилготой ашгийн бус байгууллага юм. Гучин жилийн өмнө Калифорниа-д дөрөв хоног үргэлжилсэн чуулга уулзалтыг анх зохион байгуулснаас хойш TED нь дэлхийг өөрчлөх маш олон шинэ санаануудыг дэмжих үйл ажиллагаа болон хөгжсөн юм. Жил бүр зохион байгуулагддаг TED чуулга уулзалт нь дэлхийн шилдэг сэтгэгчид болон бүтээн байгуулагчдыг 18 минут илтгэл тавихыг урьдаг.

“Ширэнгэн ойг хамгаалъя” хэмээх байгаль орчны төлөөх уриа түгээмэл дэлгэрч, дэлхий даяар олон нийтийг хамраад багагүй хугацаа өнгөрч байгаа билээ.Бразилийн ой мод хамгаалагч, активист Тассо Азэвэдо энэхүү тэмцэл өнөө үед ямар шатанд өрнөж байгааг танилцуулах болно. 1990-ээд онд Бразилд аймшигт их ой мод устгал явагдсны дараагаар, ой хамгаалах шинэ хууль батлагдаж, ой устаж буй бүс нутгийн талаар нээлттэй мэдээллийн сан үүсснээр Бразилд ой устгалын хурд саарч байна. Гэхдээ хараахан хангалттай үр дүнд хүрээгүй байгаа. Тассо энэхүү хөдөлгөөний дараагийн шатанд хэрэгжүүлэх 5 санааг танилцуулж, Бразилийн ой устгалын эсрэг ашигласан аргачлалуудыг илүү өргөн хүрээний, өөр нэгэн глобал асуудалд хэрхэн хэрэглэж болох талаар хэлэлцэнэ. Энэ асуудал бол дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт.