Шинжээч

Үндэстний Хөгжлийн Төлөө

Шинэ Эдийн засагт үүсч буй субьектууд

#Шинэ Эдийн засагт үүсч буй субьектууд

ГАДААД ӨРИЙГ ДОТООДЧЛОХ НЬ

Ашигт малтмалын арвин нөөцөд нь татагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгээд ДНБ-ний цойлолтоороо өнгөрөгч жилүүдэд Монгол улс дэлхийд эдийн засгийн хамгийн хурдан өсөлттэй орнуудын тоонд багтаж явсан билээ. Гэвч энэ үеийн […]

#Шинэ Эдийн засагт үүсч буй субьектууд

ГАЗАР, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ БОЛОН ЗАСВАРЧИД: УЛААНБААТАР ДАХЬ ХОТЖИЛТЫН ИРЭЭДҮЙН ӨӨР ӨӨР ДҮР ЗУРАГ

Ашигт малтмалын арвин нөөцөд нь татагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгээд ДНБ-ний цойлолтоороо өнгөрөгч жилүүдэд Монгол улс дэлхийд эдийн засгийн хамгийн хурдан өсөлттэй орнуудын тоонд багтаж явсан билээ. Гэвч энэ үеийн […]